Lubuskie - Warte Zachodu
  • Wizyta przedstawiciela BBIK z Poczdamu.

    18.09.2014

    Wizyta przedstawiciela BBIK z Poczdamu.

    Na zaproszenie naszej Izby w dniu 18 września br. w Gorzowie gościł Dyrektor Biura Brandenburskiej Izby Inżynierów z Poczdamu Pan Martin Wulff-Woesten. Wizyta ta była efektem wcześniejszych ustaleń poczynionych w czerwcu br. w tej sprawie. Więcej informacji w Biuletynie LOIIB nr 4/2014 (7).

    więcej >>

STRONA GŁÓWNA

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu na uprawnienia budowlane maj 2015r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji  Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zakończono postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych Sesja XXV.

W załączeniu listy osób zakwalifikowanych do egzaminu.

 

09.04.2015 WIĘCEJ...
Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych

Na wniosek p. Grzegorza Kuczaja z Departamentu Dróg i Autostrad - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuję, że w dniu 10 marca 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało:

1)     rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329),

2)     rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331).

 

24.03.2015 WIĘCEJ...
XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

W dniu 07 marca 2015 roku w Zespole Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze przeprowadzone zostały zawody okręgowe XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W zawodach udział wzięło 44  uczniów z 11 szkół okręgu XI: ZSP w Czarnkowie, ZSSiB w Głogowie, ZSP w Grodzisku Wlkp., ZSP w Kaliszu, ZSR-B w Lesznie, ZSP w Nowej Soli, ZSB nr 1 w Poznaniu, ZSB-Drz w Pozaniu, ZSP w Śremie, ZSB w Zielonej Górze, ZSB w Żarach.

Do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2015r. w Warszawie, zakwalifikowało się 9 uczniów z okręgu.

24.03.2015 WIĘCEJ...
Nabór specjalistów na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

W związku z pismem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. dotyczącym braku biegłych sądowych z dziedziny budownictwa informujemy, że LOIIB przygotowuje listę osób chętnych do świadczenia usług na potrzeby w/w sądu.

Osoby rekomendowane przez Izbę będą mogły być powoływane przez w/w sąd w charakterze biegłych w sprawach sądowych...

10.03.2015 WIĘCEJ...
Nasza nowa strona

Nasza nowa strona internetowa nareszcie działa. Ma ona na celu usprawnienie wzajemnej komunikacji. Prace nad nią trwały od połowy ubiegłego roku. Zadanie wydawało się łatwiejsze do realizacji w założeniach niż w praktyce. Mamy jednak nadzieję, że nowa witryna spełni oczekiwania jej użytkowników. Umieszczone zostały nowe moduły, dzięki którym możliwy będzie prosty  dostęp do usług oferowanych przez PIIB, w tym także do wydruków zaświadczeń. Jest to o tyle istotne, że w tym roku chcemy zakończyć wysyłkę zaświadczeń w tradycyjnej formie, przechodząc na ich wersję elektroniczną.

27.02.2015 WIĘCEJ...
MATERIAŁY SZKOLENIOWE SERWIS BUDOWLANY