Lubuskie - Warte Zachodu
Najbliższe szkolenie w Żarach 26.11.2015 - Wymagania, zasady, niezbędna dokumentacja w postępowaniach administracyjnych.
  • Włodzimierz Stachowiak

    13.11.2015

    Włodzimierz Stachowiak

    Włodzimierz Stachowiak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim

    więcej >>

STRONA GŁÓWNA

PILNE!

UWAGA !!!

OD 01 PAŻDZIERNIKA 2015 r. ZAŚWIADCZENIA BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje,

że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady (uchwała nr 20/R/15 z dn.30 06.2015 r.)

zaprzestaje wydawania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej.

 

Zaświadczenia o przynależności do LOIIB można generować z osobistego konta członka z portalu PIIB (www.piib.org.pl)

 

Członek, który nie dokonał aktywacji swojego konta lub z innych przyczyn nie może pobrać z portalu PIIB zaświadczenia o przynależności do Izby, ma prawo wystąpić pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl) do biura LOIIB z prośbą o wygenerowanie takiego zaświadczenia i wysłanie na wskazany adres.

 

Członkowie, którzy zagubili hasła aktywacyjne, proszeni  są o kontakt w tej sprawie z biurem LOIIB (e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl   tel. 95 720 15 38).

 

2015-07-01Obowiązkowe składki można wliczyć w koszty

Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa prowadzący działalność gospodarczą mogą kwoty opłacanych składek członkowskich rozliczać jako koszt uzyskania przychodu.

Możliwość uwzględnienia niektórych ponoszonych składek na rzecz organizacji zawodowych w koszty uzyskania przychodu wynika z art. 23 ust.1 pkt 30 ustawy o PIT. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa z dwoma wyjątkami. Pierwszy wyjątek odnosi się do wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Drugi wyjątek obejmuje składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców działających na podstawie odrębnych ustaw.

24.11.2015 WIĘCEJ...
Konferencja w Starostwie w Żarach

4 listopada 2015 odbyła się w Starostwie Powiatowym w Żarach konferencja pt: "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych po zmianie przepisów w zakresie prawa budowlanego i norm unijnych". Okazją do spotkania była nominacja p. Elżbiety Banaś na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

05.11.2015 WIĘCEJ...
Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna

"Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego" Kielce 11-13 maja 2016r.

27.10.2015 WIĘCEJ...
LOIIB zaprzestała wydawania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady (uchwała nr 20/R/15 z dn.30 06.2015 r.) zaprzestaje wydawania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej.

16.10.2015 WIĘCEJ...
Galeria Manhattan

Galeria Manhattan - Wielkie otwarcie już 16 PAŹDZIERNIKA 2015!

13.10.2015 WIĘCEJ...