Lubuskie - Warte Zachodu
 • Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców

  20.07.2016

  Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

  Projekt jest skierowany do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw!

  więcej >>
 • Stanowisko przyjęte na XV Krajowym Zjeździe PIIB

  06.07.2016

  Stanowisko przyjęte na XV Krajowym Zjeździe PIIB

  Stanowisko przyjęte na XV Krajowym Zjeździe PIIB 

  więcej >>
 • KONFERENCJA Z OKAZJI DNIA BUDOWLANYCH

  06.07.2016

  KONFERENCJA Z OKAZJI DNIA BUDOWLANYCH

  Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że tegoroczna konferencja z okazji Dnia Budowlanych odbędzie się w dniach 2-3 września 2016 r., w ośrodku Kormoran w Sulęcinie.

  więcej >>
 • Facebook

  30.06.2016

  Facebook

  Naszą jubileuszową fanką jest Emilia Dowlaszewicz

  Dla 300 fana naszej strony na Facebooku Przewodniczący Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Cegielnik ufundował nagrodę niespodziankę. 

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

PILNE!

KOMUNIKAT

 

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2016

od dnia 18 lipca do dnia 18 sierpnia 2016r.

 

osoby, które nie zdały egzaminu, lub do niego nie przystąpiły składają - wniosek

o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie do 18 września 2016r.

 

w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przy ul. Kazimierza Wielkiego 10; w Gorzowie Wlkp.

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (pok. I piętro), w godzinach przyjęć interesantów :

- poniedziałki - w godz. 8:00 - 14:00

- czwartki       - w godz. 8:00 - 14:00

 

Dokumenty można też przesyłać pocztą na adres:

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Kazimierza Wielkiego 10; 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2016 - 18 listopada 2016r.Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

W związku z otrzymanym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przekazuję je, z uprzejmą prośbą  o zgłoszenie swoich ewentualnych uwag

21.07.2016 WIĘCEJ...
Projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

W związku z otrzymanym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przekazuję go, z uprzejmą prośbą  o zgłoszenie swoich ewentualnych uwag

21.07.2016 WIĘCEJ...
Program Innowacyjności i Konkurencyjności Polskiego Budownictwa

W związku z pismem otrzymanym od Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazuję w załączeniu pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

21.07.2016 WIĘCEJ...
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

W związku z otrzymanym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, przekazuję go, z uprzejmą prośbą  o zgłoszenie swoich ewentualnych uwag

 

21.07.2016 WIĘCEJ...
Narodowy Program Mieszkaniowy

W związku z otrzymanym projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego", przekazuję ją  z uprzejmą prośbą  o zgłoszenie swoich ewentualnych uwag

21.07.2016 WIĘCEJ...